Detail študijného programu

mikroelektronika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502133
Názov študijného odboru 1: Elektronika
Kód PVŠ (CRŠ): 2613900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba elektrických a optických prístrojov

Stavebníctvo

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.