Detail študijného programu

meracia technika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502543
Názov študijného odboru 1: Meracia technika
Kód PVŠ (CRŠ): 3971900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Výroba elektrických a optických prístrojov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.