Detail študijného programu

telekomunikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502153
Názov študijného odboru 1: Telekomunikácie
Kód PVŠ (CRŠ): 2627900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Poštové služby a telekomunikácie

Výroba elektrických a optických prístrojov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba dopravných prostriedkov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.