Detail študijného programu

teoretická elektrotechnika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502103
Názov študijného odboru 1: Teoretická elektrotechnika
Kód PVŠ (CRŠ): 2602900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Informačné technológie a služby

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.