Detail študijného programu

programové systémy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902053
Názov študijného odboru 1: Softvérové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2535900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Nezaradené

Informačné technológie a služby

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.