Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902093
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.