Detail študijného programu

astronómia a astrofyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401073
Názov študijného odboru 1: Astronómia
Názov študijného odboru 2: Astrofyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1140900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Vzdelávanie

Poštové služby a telekomunikácie

Nezaradené

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.