Detail študijného programu

aplikovaná matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901093
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1114900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informačné technológie a služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.