Detail študijného programu

fyzika plazmy
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401063
Názov študijného odboru 1: Fyzika plazmy
Kód PVŠ (CRŠ): 1125900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Nezaradené

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.