Detail študijného programu

informatika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902013
Názov študijného odboru 1: Informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2508900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Nezaradené

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.