Detail študijného programu

kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401043
Názov študijného odboru 1: Kvantová elektronika a optika
Kód PVŠ (CRŠ): 1123900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba dopravných prostriedkov

Vzdelávanie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.