Detail študijného programu

numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901053
Názov študijného odboru 1: Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Kód PVŠ (CRŠ): 1107900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.