Detail študijného programu

teória vyučovania matematiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 901083
Názov študijného odboru 1: Teória vyučovania matematiky
Kód PVŠ (CRŠ): 1117900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.