Detail študijného programu

teória vyučovania fyziky
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 401133
Názov študijného odboru 1: Teória vyučovania fyziky
Kód PVŠ (CRŠ): 1165900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Ostatné služby

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.