Detail študijného programu

farmaceutická chémia
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 703033
Názov študijného odboru 1: Farmaceutická chémia
Kód PVŠ (CRŠ): 5201900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Administratívne a podporné služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.