Detail študijného programu

farmakológia
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 703023
Názov študijného odboru 1: Farmakológia
Kód PVŠ (CRŠ): 5212900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.