Detail študijného programu

farmakológia
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 703023
Názov študijného odboru 1: Farmakológia
Kód PVŠ (CRŠ): 5212900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Vzdelávanie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.