Detail študijného programu

farmakognózia
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 703043
Názov študijného odboru 1: Farmakognózia
Kód PVŠ (CRŠ): 5202900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Administratívne a podporné služby

Doprava a skladovanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.