Detail študijného programu

lekárenstvo-sociálna farmácia
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 703063
Názov študijného odboru 1: Lekárenstvo - sociálna farmácia
Kód PVŠ (CRŠ): 5208900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.