Detail študijného programu

počítačové inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902042
Názov študijného odboru 1: Počítačové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2523800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 40 37 92%
  2009 / 2010 47 39 83%
  2010 / 2011 43 35 81%
  2011 / 2012 31 29 94%
  2012 / 2013 24 21 87%
  2013 / 2014 26 23 88%