Detail študijného programu

hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603113
Názov študijného odboru 1: Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Kód PVŠ (CRŠ): 4345900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Chemický, farmaceutický a rafinérsky priemysel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.