Detail študijného programu

imunológia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 402153
Názov študijného odboru 1: Imunológia
Kód PVŠ (CRŠ): 1515900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informačné technológie a služby

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.