Detail študijného programu

hygiena potravín
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603023
Názov študijného odboru 1: Hygiena potravín
Kód PVŠ (CRŠ): 4332900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba potravín, nápojov a tabákových výrobkov

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.