Detail študijného programu

mikrobiológia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 402073
Názov študijného odboru 1: Mikrobiológia
Kód PVŠ (CRŠ): 1510900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Tlačové a nakladateľské činnosti

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.