Detail študijného programu

parazitárne choroby zvierat
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603073
Názov študijného odboru 1: Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Kód PVŠ (CRŠ): 4322900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a  rybolov

Nezaradené

Poštové služby a telekomunikácie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.