Detail študijného programu

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603053
Názov študijného odboru 1: Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Kód PVŠ (CRŠ): 4321900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Nezaradené

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.