Detail študijného programu

veterinárna morfológia a fyziológia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603033
Názov študijného odboru 1: Veterinárna morfológia a fyziológia
Kód PVŠ (CRŠ): 4309900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.