Detail študijného programu

aplikovaná mechanika
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 501073
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná mechanika
Kód PVŠ (CRŠ): 3901900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba strojov a zariadení

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.