Detail študijného programu

automatizované výrobné systémy
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502073
Názov študijného odboru 1: Strojárske technológie a materiály
Kód PVŠ (CRŠ): 2307900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Nezaradené

Výroba dopravných prostriedkov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.