Detail študijného programu

časti a mechanizmy strojov
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502053
Názov študijného odboru 1: Časti a mechanizmy strojov
Kód PVŠ (CRŠ): 2301900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Vzdelávanie

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba dopravných prostriedkov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.