Detail študijného programu

koľajové vozidlá
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502043
Názov študijného odboru 1: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Kód PVŠ (CRŠ): 2353900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba strojov a zariadení

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.