Detail študijného programu

energetické stroje a zariadenia
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502063
Názov študijného odboru 1: Energetické stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2304900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Administratívne a podporné služby

Výroba kovov a kovových výrobkov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.