Detail študijného programu

materiály
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502263
Názov študijného odboru 1: Materiály
Kód PVŠ (CRŠ): 3948900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Výroba dopravných prostriedkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.