Detail študijného programu

medzné stavy materiálov
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502273
Názov študijného odboru 1: Medzné stavy materiálov
Kód PVŠ (CRŠ): 3904900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Výroba strojov a zariadení

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.