Detail študijného programu

priemyselné inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502523
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba kovov a kovových výrobkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Doprava a skladovanie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.