Detail študijného programu

strojárske technológie a materiály
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502073
Názov študijného odboru 1: Strojárske technológie a materiály
Kód PVŠ (CRŠ): 2307900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Výroba kovov a kovových výrobkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba strojov a zariadení

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.