Detail študijného programu

servis a opravy automobilov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502021
Názov študijného odboru 1: Údržba strojov a zariadení
Kód PVŠ (CRŠ): 2355700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba strojov a zariadení

Administratívne a podporné služby

Doprava a skladovanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 90 59 66%
  2009 / 2010 134 83 62%
  2010 / 2011 96 64 67%
  2011 / 2012 131 80 61%
  2012 / 2013 87 44 51%
  2013 / 2014 51 32 63%