Detail študijného programu

učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy mentálne postihnutých
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101021
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Názov študijného odboru 2: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7634700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2010 / 2011 16 11 69%