Detail študijného programu

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101052
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Ostatné služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 128 100 78%
  2009 / 2010 181 123 68%
  2010 / 2011 147 77 52%
  2011 / 2012 97 76 78%
  2012 / 2013 87 70 80%
  2013 / 2014 43 28 65%