Detail študijného programu

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101052
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Ostatné služby

Poštové služby a telekomunikácie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 210 171 81%
  2009 / 2010 197 95 48%
  2010 / 2011 98 50 51%
  2011 / 2012 66 37 56%
  2012 / 2013 55 41 75%
  2013 / 2014 41 37 90%