Detail študijného programu

bezpečnosť krmív a potravín
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603021
Názov študijného odboru 1: Hygiena potravín
Kód PVŠ (CRŠ): 4332700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 10 3 30%
  2009 / 2010 8 5 62%
  2010 / 2011 64 28 44%
  2011 / 2012 115 27 23%
  2012 / 2013 97 29 30%
  2013 / 2014 57 32 56%