Detail študijného programu

bezpečnosť krmív a potravín
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603021
Názov študijného odboru 1: Hygiena potravín
Kód PVŠ (CRŠ): 4332700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba potravín, nápojov a tabákových výrobkov

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 16 9 56%
  2009 / 2010 11 6 55%
  2010 / 2011 43 26 60%
  2011 / 2012 26 9 35%