Detail študijného programu

trh a kvalita potravín
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603022
Názov študijného odboru 1: Hygiena potravín
Kód PVŠ (CRŠ): 4332800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2010 / 2011 7 5 71%
  2011 / 2012 4 0 0%
  2013 / 2014 11 9 82%