Detail študijného programu

teória vyučovania informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 902033
Názov študijného odboru 1: Teória vyučovania informatiky
Kód PVŠ (CRŠ): 1181900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.