Detail študijného programu

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101052
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Ostatné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 46 41 89%
  2009 / 2010 34 31 91%
  2010 / 2011 32 32 100%
  2011 / 2012 36 34 94%
  2012 / 2013 36 32 89%
  2013 / 2014 45 45 100%