Detail študijného programu

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101052
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Názov študijného odboru 2: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Ostatné služby

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 10 10 100%
  2010 / 2011 23 23 100%
  2011 / 2012 15 15 100%
  2012 / 2013 12 10 83%
  2013 / 2014 16 14 87%