Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902092
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 81 69 85%
  2009 / 2010 65 51 78%
  2010 / 2011 121 73 60%
  2011 / 2012 126 73 58%
  2012 / 2013 83 56 67%
  2013 / 2014 98 53 54%