Detail študijného programu

špeciálna pedagogika
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101063
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.