Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Zhoda odboru vzdelania s praxou

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percentil Veľkosť vzorky Poradie
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied35.09 %5781
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta33.33 %10282
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov32.14 %11283
Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky30.77 %3984
Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta29.33 %7585
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove29.17 %2486
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Celoškolské a iné28 %2587
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied25.88 %8588
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Celoškolské a iné25.53 %4789
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Celoškolské a iné25 %4490
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov20.51 %3991

Stránky