Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

Zhoda odboru vzdelania s praxou

detailné informácie o ukazovateli »

zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov (absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014).
Všetky údaje v rebríčku sú agregované za absolventov od roku 2008 bez ohľadu na formu a stupeň štúdia.
Škola Fakulta Percentil Veľkosť vzorky Poradie
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta48.31 %8961
Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta; Košice48.28 %2962
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov45.33 %15063
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu45 %2064
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov44.12 %13665
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta42.86 %8466
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Celoškolské a iné42.42 %9967
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií41.79 %6768
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta41.77 %15869
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva41.51 %5370
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta41.37 %24971
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta40.91 %6672
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií39.84 %12873
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta39.61 %20774
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Celoškolské a iné37.76 %14375
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva37.31 %6776
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja37.07 %11677
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy36.84 %3878
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta36.36 %9979
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva35.9 %7880

Stránky